La vitrificació és una tècnica de criopreservació per a òvuls, embrions i blastocists que ofereix unes taxes d’èxit molt superiors a les tècniques de congelació lenta que s’utilitzaven fins fa un temps.

Nova tècnica per congelar els teus òvuls

Gràcies a la vitrificació, avui és possible conservar oòcits congelats sense límit de temps i inalterables al pas del temps. Aquesta tècnica s’acostuma a utilitzar per mantenir en perfectes condicions les mostres de donants, dones que desitgen posposar la maternitat o pacients sotmeses a quimioteràpia o radioteràpia que necessiten preservar la seva fertilitat per raons mèdiques.

La mostra dels oòcits, embrions o blastocists es carrega en petits tubs anomenats palletes, i se submergeix en nitrogen líquid a una temperatura de −196°C en períodes de temps molt curts. Les palletes s’emmagatzemen en suports individuals degudament identificats per a cada pacient i es mantenen en tancs de nitrogen líquid a aquella mateixa temperatura.

El descens de la temperatura és summament ràpid i impedeix la formació de cristalls de gel —que amb l’ús d’altres tècniques és la principal causa de ruptura de la membrana cel·lular. D’aquesta manera, s’aconsegueix una millor preservació de les estructures internes de les cèl·lules de les mostres.

En la transferència d’embrions congelats, la dona no ha de repetir el procés d’estimulació ovàrica. Tan sols amb unes dosis d’hormones (estrògens i progesterona) o bé amb una sèrie de controls ecogràfics estarà preparada per a la transferència.