Què és la IMSI?

La injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides morfològicament seleccionats (IMSI) és una tècnica de laboratori utilitzada en els tractaments de fecundació in vitro que consisteix a introduir a l’òvul espermatozoides que han estat seleccionats prèviament segons la seva idoneïtat morfològica.

Aquesta tècnica permet observar els espermatozoides a través d’un microscopi de 8.000 augments, 20 vegades més potent que els que s’utilitzen habitualment per realitzar la ICSI (400 augments). Això permet examinar de manera exhaustiva els nuclis i les membranes dels espermatozoides per seleccionar aquells amb la millor morfologia interna i descartar els que presenten anomalies.

L’objectiu de seleccionar els espermatozoides sense alteracions morfològiques és augmentar les possibilitats d’èxit en la implantació del preembrió i reduir el risc d’avortament.<

Quan es recomana?

  • Després de dues fallades reiterades o més d’implantació.
  • En casos d’avortaments de repetició (dos o més).
  • Quan es detecta un grau elevat de fragmentació de l’ADN.
  • Si existeix oligoteratoastenozoospèrmia (quan la concentració, mobilitat i morfologia dels espermatozoides són més baixes del necessari per aconseguir un embaràs natural). Aquesta tècnica, en canvi, no es recomana si el semen té menys d’un milió d’espermatozoides de concentració.
  • No es pot aplicar de manera indiscriminada en tots els casos d’infertilitat, però és de gran utilitat en situacions molt concretes.