Què és la ICSI?

La microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI, per les seves sigles en anglès) és una tècnica de laboratori utilitzada en els tractaments de fecundació in vitro que consisteix a inseminar un òvul mitjançant la microinjecció d’un espermatozoide. És similar en tot a la FIV convencional, excepte en el pas de la inseminació. Mentre que en una FIV normal es requereixen entre 50.000 i 100.000 espermatozoides, en la ICSI tan sols és necessari un espermatozoide per òvul.

Quan es recomana?

  • Quan els espermatozoides tenen poca mobilitat o nul·la, o presenten alteracions morfològiques.
  • Si no ha estat possible aconseguir l’embaràs amb una FIV convencional.