Donació d’embrions

El nostre centre disposa d’un banc d’embrions congelats, on es mantenen en òptim estat de conservació. Les parelles que tenen aquí dipositats els seus embrions hi poden recórrer en cas de no haver aconseguit l’embaràs en un cicle en fresc o bé per obtenir una segona concepció.

El nostre banc disposa, també, d’embrions congelats per a la donació, destinats a parelles en les quals ni la dona pot aportar òvuls ni l’home espermatozoides. Aquests embrions procedeixen de parelles que s’han sotmès a una fecundació in vitro i han donat voluntàriament els seus embrions sobrants o bé de la fecundació d’òvuls de donant amb semen de donant.

Quan ambdues parelles han d’afrontar problemes d’infertilitat, la donació d’embrions es pot arribar a transformar en una opció excel·lent.