Aquest tractament permet que ambdós membres de les parelles de dones homosexuals participin activament en el cicle de fecundació in vitro.

ROPA: recepció d’òvuls de la parella

Per a la recepció d’òvuls de la parella, es realitza la punció fol·licular a una dels dues membres de la parella i s’inseminen els oòcits amb una mostra de semen de donant prèviament seleccionat sota les condicions que marca la llei. Així, la transferència embrionària es realitza a l’altra membre de la parella i, d’aquesta manera, una de les dones de la parella és la que proporciona els oòcits amb la seva càrrega genètica i l’altra dona és la que rep la transferència embrionària i realitza la gestació del futur nadó.