Seminograma avançat

Un seminograma avançat permet conèixer els paràmetres següents:

  • El percentatge d’espermatozoides amb fragmentació de l’ADN: està demostrat que els espermatozoides amb l’ADN trencat o fragmentat tenen més possibilitats de transmetre anomalies genètiques a l’embrió. En el nostre centre podem utilitzar totes les tècniques que estan escrites en publicacions científiques (TUNEL, SCSA, SCD i COMETA) per detectar el percentatge de fragmentació.
  • Vitalitat de les cèl·lules: quan les cèl·lules ja han complert la seva funció, queden inactives i desapareixen; és l’anomenada mort cel·lular programada. En condicions desfavorables, això no obstant, aquesta situació es pot donar quan encara no han complert la seva funció. Aquesta prova ens permetrà descartar aquestes cèl·lules, per la qual cosa aquesta determinació pot ser crucial en cert tipus de pacients.
  • L’estudi d’aneuploïdies: un espermatozoide genèticament normal ha de contenir 23 cromosomes, la meitat que qualsevol altra cèl·lula del cos. Mitjançant la citometria de flux, es pot calcular el percentatge de cèl·lules amb un contingut genètic anormal i determinar el nivell de risc genètic si es compara amb un grup control. La detecció d’aquests casos ajuda a planificar un tractament adequat.
  • La determinació de l’estrès oxidatiu: la mesura de la quantitat de radicals lliures dóna una idea de l’estrès oxidatiu al qual poden estar sotmesos els espermatozoides.