Altres proves diagnòstiques

A més de conèixer els paràmetres seminals obtinguts en un seminograma, es poden utilitzar altres tècniques per tenir més detalls sobre la fertilitat masculina. Una d’elles és un test de capacitació espermàtica, que permet saber el nombre d’espermatozoides que es poden arribar a utilitzar en el cas de recórrer a una inseminació.

També poden ser d’utilitat realitzar una anàlisi hormonal en l’home i estudiar les hormones FSH i LH, que poden causar la infertilitat.