Fertilitat masculina: proves diagnòstiques

A partir d’aquell moment, seran necessàries algunes proves complementàries amb l’objectiu no només de determinar l’origen de la infertilitat, sinó, principalment, d’escollir el tractament més adequat en cada cas.

Seminograma

El seminograma o espermograma és l’anàlisi del semen, la prova diagnòstica més habitual per a la determinació de la infertilitat masculina, que avalua la qualitat del semen.

Per dur a terme el diagnòstic d’infertilitat masculina, es requereix almenys que es realitzin dos seminogrames amb un interval d’uns mesos de diferència i que el resultat d’ambdós sigui el mateix, ja que hi pot haver alteracions en els resultats per variables ambientals o del laboratori, no només fisiològiques.

Seminograma bàsic

Un seminograma bàsic és una anàlisi digital per determinar la concentració, mobilitat o morfologia dels espermatozoides.

Seminograma avançat

Hi noves proves diagnòstiques que permeten fer un seminograma avançat i que donen més informació de les cèl·lules espermàtiques.

Altres proves diagnòstiques

A més de conèixer els paràmetres seminals obtinguts en un seminograma, es poden utilitzar altres tècniques per tenir més detalls sobre la fertilitat masculina.

Biòpsia testicular

Quan hi ha dificultats per aconseguir l’embaràs, la primera prova diagnòstica que es realitza als homes és l’anàlisi del semen. En cas que en el seminograma no s’observin espermatozoides, l’especialista pot sol·licitar més proves complementàries com la biòpsia testicular.

Aquesta prova permet recuperar espermatozoides que es troben en els testicles a través d’una punció per a la seva posterior anàlisi.

En el teixit testicular hi ha cèl·lules espermàtiques en diverses fases de desenvolupament, cosa que ens permet avaluar la divisió de les cèl·lules reproductores (que passen de 46 a 23 cromosomes).

Quan una parella pateix avortaments de manera repetida, és freqüent trobar algunes anomalies que els podrien causar, com alteracions en la meiosi, especialment en parelles que han tingut avortaments repetidament.

Quan hi ha presència d’alteracions en la meiosi, es recomanarà recórrer a semen de donant per aconseguir l’embaràs.

Estudi genètic del semen

En alguns casos, la presència d’anomalies genètiques i cromosòmiques pot ser la causa d’infertilitat masculina. En aquests casos, serà necessari realitzar estudis genètics específics.

L’estudi genètic del semen resulta molt útil per confirmar la presència d’anomalies genètiques o cromosòmiques dels espermatozoides que poden ser la causa de la infertilitat.

Aquest estudi es realitza a través de la tècnica FISH (hibridació fluorescent in situ), una tècnica que permet detectar i localitzar seqüències específiques d’ADN en espermatozoides. Aquesta tècnica consisteix a marcar cada cromosoma amb un fluorocrom diferent per visualitzar els dos cromosomes de cada parell a través de microscòpia òptica i analitzar-los de manera automatitzada.

Què és la fertilitat en els homes?

La fertilitat masculina és la capacitat d’embarassar una dona. Es considera infertilitat, per tant, quan una parella sexualment activa que no està fent servir anticonceptius no pot concebre després d’haver-ho estat intentant durant més d’un any. Els problemes de fertilitat masculins afecten entre un 30 i un 50 % de les parelles infèrtils.

Quina quantitat d’espermatozoides ha de tenir un home per ser fèrtil?

Segons els valors establerts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un home fèrtil ha de tenir, com a mínim, 15 milions d’espermatozoides per ml de semen. D’aquests, més del 32 % ha de tenir una mobilitat progressiva i la morfologia estricta ha de ser més del 4 %. Això no obstant, cal destacar que en la gran majoria dels casos d’infertilitat masculina, no se sap amb exactitud la causa.