La congelació del semen és una tècnica àmpliament utilitzada i que serveix per preservar la fertilitat en l’home. Una vegada l’esperma és analitzat, es realitza la congelació de la mostra. Aquestes mostres es desen en bancs de semen, on poden romandre durant un temps il·limitat fins que se’n requereixi l’ús.

Com és el procés de congelació?

La congelació del semen es realitza a través d’una mostra que es criopreserva amb nitrogen líquid a −196°C, cosa que garanteix la viabilitat dels espermatozoides una vegada descongelats. Les mostres es desen en el banc de semen, que en permet la conservació en òptimes condicions.

Donants de semen

El nostre centre compta amb un gran nombre de donants de semen, majors d’edat i que firmen un document de consentiment i anonimat de la donació. Tots ells són sotmesos a diverses proves (anàlisis de semen, sang i orina, exploració general, estudi de malalties de transmissió sexual, examen genètic i examen psicològic), per corroborar el seu bon estat de salut i la qualitat del seu esperma.

Les mostres desades dels donants són utilitzades per dones sense parella masculina i per parelles amb un problema d’infertilitat masculina irresoluble (com ara absència total d’espermatozoides o problemes genètics, per exemple) que volen tenir un fill.