Preservació de la fertilitat masculina

Aquesta tècnica és especialment recomanada per a tots aquells homes en edat fèrtil que volen preservar la seva fertilitat, ja sigui perquè s’han de sotmetre a un tractament mèdic o per decisió pròpia.

En què consisteix la preservació de la fertilitat masculina?

La preservació de la fertilitat masculina és possible gràcies a la congelació del semen. La conservació dels espermatozoides permet mantenir-los en òptim estat en el banc de semen per tal que puguin ser usats en un futur.

Els homes que se sotmetran a un tractament de quimioteràpia o radioteràpia poden veure afectada la seva qualitat seminal i amb la congelació prèvia poden preservar la seva fertilitat. Un home que es vol sotmetre a una vasectomia pot fer el mateix abans de la intervenció.

També és possible congelar semen d’homes amb lesions medul·lars, ja que les seves mostres es poden obtenir mitjançant l’electroestimulació o vibroestimulació; o mitjançant la biòpsia testicular o biòpsia del tub que connecta els testicles amb els vasos deferents pels quals circula el semen, anomenat epidídim.

En el CIRH és habitual congelar una mostra de semen prèviament al tractament de fecundació in vitro, amb l’objectiu de tenir una reserva i evitar perdre els òvuls obtinguts de la dona o la donant davant de qualsevol contratemps.

Congelació de semen

Les actuals tècniques de congelació permeten la bona conservació del semen durant el temps que sigui necessari. Així, un cop descongelat, es pot utilitzar en un tractament de reproducció assistida.