Congelació d’òvuls, per què?

Si avui ets una dona de menys de 40 anys i encara sents que no ha arribat el moment de tenir fills, ja sigui perquè no tens parella o per altres motius personals però, això no obstant, tens clar que en un futur vols ser mare, és important que coneguis les oportunitats que hi ha.

La fertilitat femenina decau de manera accentuada a partir dels 35 anys, però actualment existeix la tècnica de preservació de la fertilitat —l’anomenada congelació d’òvuls—, que permet assegurar que, si ho necessites, en un futur podràs disposar dels teus òvuls conservats en les mateixes condicions que estan avui, i ajornaràs, així, la decisió de ser mare.

La fertilitat disminueix amb l’edat i l’ideal és tenir els fills jove, ja que el risc de complicacions o de dificultats per aconseguir-ho és més baix, però si no és el moment adequat per motius personals, llavors disposes d’alternatives com la congelació d’òvuls, amb la qual cosa disminueixes la pressió del rellotge biològic i guanyes en tranquil·litat.

Amb la congelació d’òvuls, les dones poden ajornar la decisió de ser mare amb els seus òvuls, amb la tranquil·litat que quan arribi aquell moment, en el cas que necessitin recórrer a una tècnica de reproducció assistida, tinguin les mateixes probabilitats de quedar-se embarassada que les que tenen ara, i disminueixen, així, la pressió del rellotge biològic.

El CIRH disposa d’un servei específic de preservació de la fertilitat, consultable a ca.timefreeze.es.