Tècniques de laboratori - CIRH

Amb tecnologia microscòpica es pot realitzar una selecció espermàtica o dur a terme una limfoteràpia, que poden ser la solució a algunes disfuncions.

La selecció espermàtica

La selecció d’espermatozoides mitjançant un microscopi permet examinar amb gran detall l’estat del semen, valorar la quantitat d’espermatozoides així com la seva mobilitat.

Test de recuperació d’espermatozoides mòbils
El test de recuperació d’espermatozoides mòbils (REM) permet rentar el semen de tots els fluids i les substàncies i deixar només els espermatozoides, cosa que permet conèixer quants es podran utilitzar en tècniques de reproducció assistida. Aquest test determina el nombre d’espermatozoides mòbils que es poden recuperar en una mostra de semen per gradient de densitat i saber si la mostra és adequada o no per realitzar IAC.

Observació microscòpica
La capacitació espermàtica, és a dir, la possibilitat que un espermatozoide fecundi un oòcit, també pot millorar gràcies a les tècniques de laboratori. Gràcies a l’observació microscòpica, els espermatozoides es poden separar segons la seva qualitat, mobilitat i capacitat fecundant. Així, és possible obtenir una concentració d’espermatozoides aptes per ser usats en una inseminació.

El detall d’una mostra a través del microscopi també permet eliminar les cèl·lules anomenades apoptòtiques, que són aquelles que erròniament estan programades per deixar de funcionar. Per separar aquestes cèl·lules de la resta, s’utilitzen columnes d’annexina, una proteïna que funciona com un imant amb aquest tipus de cèl·lules.

CometFertility

CometFertility és la tècnica més avançada per analitzar la fragmentació de l’ADN i permet valorar el tipus de dany que presenta l’ADN de l’espermatozoide. Si el tipus de fragmentació o ruptura és en l’àmbit de cadena senzilla, aquest dany normalment es produeix de manera extensiva i es relaciona amb fallades d’implantació. Quan el tipus de fragmentació és de cadena doble, aquestes ruptures passen en regions localitzades i es relacionen amb un augment del risc d’avortaments.

Per tant, aquesta tècnica ens ajudarà a tenir un diagnòstic millor i poder donar una explicació a situacions de fallades d’implantació o avortaments de repetició.

Columna d’anexines

Què és?
L’anomenada columna d’anexines és una tècnica de laboratori que aquest darrer utilitza per seleccionar espermatozoides.

Com funciona?
Mitjançant la columna d’anexines, separem els espermatozoides sans dels anomenats apoptòtics, que són aquells que han iniciat el procés de “mort cel·lular”. L’anomenada apoptosi és un estat natural que passa en totes les cèl·lules del nostre cos, que ajuda a separar aquelles cèl·lules defectuoses de les que estan en un bon estat.

L’apoptosi és un procés normal d’àmbit cel·lular i necessari per eliminar cèl·lules defectuoses o innecessàries, que es podria definir com una mort cel·lular controlada. Totes les cèl·lules, quan entren en apoptosi pateixen canvis en la seva estructura i funcionalitat.

Els espermatozoides que entren en apoptosi experimenten canvis funcionals (pèrdua de mobilitat, oxidació de l’ADN, entre d’altres) i canvis estructurals. Tots aquests canvis fan que l’espermatozoide no sigui adequat per fecundar.

Els canvis estructurals que experimenta l’espermatozoide durant l’apoptosi fan que sigui possible seleccionar-los i separar-los de la resta d’espermatozoides normals (no apoptòtics), amb la qual cosa es millora la mostra que s’utilitzarà en el tractament de reproducció assistida. Aquesta selecció es realitza mitjançant les columnes d’anexines.

Chip Fertile