Malgrat que es tracta d’una disfunció sexual masculina, l’ejaculació precoç no és un problema només dels homes, sinó de la parella. A diferència d’altres trastorns sexuals, com la disfunció erèctil, l’ejaculació precoç afecta homes més joves.

Què és l’ejaculació precoç?

L’ejaculació precoç és la incapacitat d’aconseguir el control de l’ejaculació després d’un alt nivell d’excitació sexual.

Causes de l’ejaculació precoç

Pot passar per moltes causes orgàniques com diabetis, fractures o traumatismes pelvians, neuritis, prostatitis, uretritis o alteracions dels receptors de serotonina i dopamina. Una altra possible causa pot ser la disminució del to de la musculatura del sòl pelvià. Les drogues, el tabac i l’alcohol en són factors de risc.

Gran part dels casos són d’origen psicològic, generalment per ansietat o problemes d’autoestima. La falta d’educació sexual, tècniques sexuals deficients o relacions interpersonals inadequades també poden ocasionar alteracions en l’ejaculació.

Les causes orgàniques no tractades mèdicament poden desenvolupar, secundàriament i per un sentiment de fracàs, una disfunció ejaculadora psicògena.

Tractament de l’ejaculació precoç

El tractament de l’ejaculació precoç consisteix en:

  • Correcció de les patologies responsables de la disfunció ejaculadora, sempre que sigui possible.
  • Augment del to pelvià mitjançant exercicis físics específics.
  • Psicoteràpia.
  • Prescripció farmacològica.
  • Intervenció quirúrgica.

El tractament farmacològic es realitza amb inhibidors selectius de serotonina administrats per via oral, sempre sota estricte control mèdic. El tractament quirúrgic consisteix en la neurotomia, secció selectiva de fibres dels nervis dorsals del penis. Té com a risc la pèrdua definitiva, total o parcial, de la sensibilitat del gland, i només s’indica en casos molt específics.