Què és la disfunció erèctil?

La disfunció erèctil és la incapacitat d’obtenir una erecció suficientment rígida i elevada per completar la penetració.

Causes de la disfunció erèctil

Les causes de la disfunció erèctil poden ser psíquiques o físiques, malgrat que en gran part dels casos estan implicats ambdós factors. Les causes físiques poden ser diabetis, hipertensió arterial, esclerosi múltiple, vasculopaties, traumatismes en el penis, etc. També hi ha una sèrie de medicaments que poden causar la disfunció.

Inicialment, el diagnòstic es realitza revisant la història clínica i mitjançant una exploració física. Segons la informació obtinguda, es pot sol·licitar una analítica general i hormonal, un Doppler de les artèries del penis o un test amb drogues vasoactives. El tractament varia segons les causes de la disfunció, des de psicoteràpia o fàrmacs vasoactius fins a mecanismes de buit o implants de pròtesis de penis.

Possibles tractaments

Existeixen fàrmacs vasodilatadors que activen el mecanisme d’erecció. En el mercat hi ha medicaments injectables que s’apliquen en els cossos cavernosos. Aquests fàrmacs s’utilitzen en el procés diagnòstic o quan la resta de substàncies disponibles no produeixen l’efecte desitjat.

Entre els fàrmacs vasoactius orals hi ha, actualment, tres substàncies amb finalitats terapèutiques que són medicaments de darrera generació: el sildenafil (Viagra), el tadalafil (Cialis) i el vardenafil (Levitra). L’elecció del medicament queda a criteri del metge, d’acord amb les característiques del pacient i de la patologia.

En el cas que aquest tractament no resulti efectiu, es pot recórrer a mecanismes que consten d’un cilindre amb una bomba de buit adaptada on s’introdueix el penis. Quan s’activa la bomba, el buit provoca que el penis s’ompli de sang i s’obté, així, una erecció. Acte seguit, es col·loca una anella de làtex a la base del penis i es retira el cilindre. Encara que la rigidesa obtinguda no és total, permet la penetració. Un inconvenient d’aquest sistema és que, al marge de ser bastant aparatós, l’anella a la base del penis pot impedir l’ejaculació o causar molèsties quan s’ejacula.

Quan cap d’aquestes opcions no és efectiva, el darrer recurs és l’implant d’una pròtesi de penis.