Per a ell - CIRH

En el cas de l’home, existeixen diversos factors que poden afectar la fertilitat de l’home: una baixa quantitat o qualitat espermàtiques, disfuncions sexuals o altres causes. Per aquest motiu, en tots els casos és necessari realitzar una anàlisi completa que inclourà algunes de les proves mèdiques següents:

Quan les dificultats per aconseguir l’embaràs estan connectades amb l’home, la majoria de vegades es deu a factors relacionats amb els testicles. Hi ha, això no obstant, altres factors que també poden ser causants d’infertilitat masculina:

  • Estrès i tensió emocional
  • Obesitat
  • Edat
  • Tabac
  • Consum excessiu d’alcohol
  • Consum de drogues

Existeixen 4 proves que ens ajudaran a diagnosticar les causes d’infertilitat masculina:

El seminograma:

El seminograma és un estudi complet del semen que inclou l’anàlisi de la morfologia dels espermatozoides. Alguns factors com nivells elevats d’estrès o haver patit febre poden alterar la qualitat i el nombre d’espermatozoides: quan això passi, serà necessari repetir la prova.

Test de capacitació espermàtica:

El test de capacitació espermàtica ens permet conèixer el nombre d’espermatozoides que podem utilitzar si recorrem a una inseminació artificial.

Anàlisi hormonal:

Mitjançant l’anàlisi hormonal, s’estudien les hormones FSH i LH per conèixer-ne els nivells i valorar si hi ha qualsevol indicador fora de la normalitat.

Estudi genètic:

En alguns casos, la infertilitat masculina no s’aconsegueix identificar amb els mètodes de diagnòstic actual i és necessari recórrer a exàmens genètics.