Fallada Ovàrica Prematura

Quines en són les causes?

En la majoria de casos, se’n desconeix la causa, encara que el risc de desenvolupar una fallada ovàrica prematura creix si n’hi ha antecedents familiars directes. Les causes conegudes més comunes són:

  • Radioteràpia o quimioteràpia: aquest tipus de tractaments poden malmetre la pràctica totalitat de la reserva ovàrica.
  • Cirurgia total o parcial d’extirpació d’ovaris.
  • Alteracions genètiques cromosòmiques com la síndrome de Turner, la síndrome del cromosoma X fràgil, etc.
  • Malalties autoimmunes: en algunes patologies d’aquest tipus, com les relacionades amb la tiroide o la glàndula suprarenal, el sistema immunitari deixa d’identificar l’ovari, i crea anticossos contra aquest i accelera la consumició de la reserva ovàrica, en ocasions, arribant a destruir-la.
  • Agents tòxics: tabac, pesticides, dissolvents.

Amb quina freqüència apareix?

La fallada ovàrica prematura apareix en 1 de cada 100 dones menors de 40 anys, i en 1 de cada 1.000 en les menors de 30 anys.

Quins en són els símptomes?
Una dona amb fallada ovàrica prematura presenta els mateixos símptomes de la menopausa: sufocacions, alteracions del son, irritabilitat, disminució de la concentració, disminució de la libido i sequedat vaginal; tots a causa dels nivells baixos d’estrògens.

En una dona jove amb fallada ovàrica prematura, l’absència de la regla és el símptoma més aparent de més motiu de consulta amb un especialista.

Com es diagnostica?

El diagnòstic de la fallada ovàrica prematura es realitza mitjançant l’anàlisi de la història clínica, en la qual s’estudiaran els antecedents familiars; es du a terme, també, una exploració física general i ginecològica, i una analítica sanguínia, que inclou la mesura de nivells de les hormones estradiol i la fol·liculostimulant o FSH. Si la fallada ovàrica no té un motiu aparent, es pot efectuar una anàlisi més extensa anomenada cariotip, per estudiar els cromosomes.

Em puc quedar embarassada si tinc fallada ovàrica prematura?

En alguns casos puntuals —entre un 5 % i un 10 % de les parelles—, si la fallada ovàrica és espontània i el cariotip és normal, és possible que l’ovari encara pugui estar actiu i un embaràs amb òvuls propis sigui possible.

Així, les dones que pateixen la menopausa prematurament poden recórrer a la tècnica de fecundació in vitro amb òvuls de donant per aconseguir el seu embaràs. Independentment de la seva edat, sis de cada deu dones que recorren a aquesta tècnica aconsegueixen el seu embaràs.