Factor tubari

Les trompes de Fal·lopi compleixen un paper essencial en la reproducció humana: gràcies a elles és possible el desplaçament dels espermatozoides des de l’úter de la dona fins a l’ovari. S’encarreguen, alhora, de captar l’òvul quan s’ha produït l’ovulació i, una vegada s’ha produït la fecundació entre l’òvul i l’espermatozoide, transporten el preembrió fins a l’úter, perquè s’hi pugui implantar correctament.

Per aconseguir realitzar amb èxit aquests passos, és imprescindible que les trompes estiguin actives i siguin permeables, és a dir, que no estiguin obstruïdes. Qualsevol lesió a la paret de les trompes o adherència a la cavitat abdominal podrien dificultar la captació de l’òvul o el pas dels espermatozoides, cosa que dificultaria, en conseqüència, l’embaràs.

Què pot causar una lesió en les trompes?

 • Infecció pelviana: és la més freqüent, apareix en 8 de cada 10 casos de lesió. Acostuma a estar causada per microorganismes com els Chlamydia Trachomatis o Neisseria Gonorrhoae, coneguts habitualment per les malalties de transmissió sexual clamídia i gonorrea.
 • Cirurgia pelviana: haver passat per una cirurgia pelviana prèvia pot comportar complicacions en l’activitat de les trompes:
  • Apendicitis complexes
  • Intervencions ginecològiques: extracció de quists a l’ovari, lligadures de trompes, extracció de miomes uterins
  • Endometriosi
  • Malformacions uterines

Quantes dones afecten aquestes lesions?

Les lesions en les trompes de Fal·lopi afecten entre 3 i 4 de cada 10 dones amb problemes de fertilitat.

Com es diagnostica una lesió en les trompes de Fal·lopi?

Existeixen 3 proves diagnòstiques mitjançant les quals es pot detectar si hi ha qualsevol tipus de lesió en les trompes:

 • Histerosalpingografia:és la prova més comuna. Es tracta d’una prova radiològica, en la qual, després d’haver injectat contrast iodat a la cavitat uterina de la dona, s’observa si aquest arriba fins a les trompes de Fal·lopi.
  En cas d’haver-hi cap obstrucció, s’observarà com el contrast s’atura abans d’arribar. Abans de la realització de la prova s’administra antibiòtic per evitar qualsevol tipus d’infecció i es recomana, igualment, prendre un analgèsic abans de realitzar la prova per evitar qualsevol tipus de dolor.
 • Histerosonografia: a diferència de l’anterior, en aquest cas el líquid que s’injecta a l’úter a través del coll uterí és sèrum fisiològic. La permeabilitat de les trompes de Fal·lopi s’observa durant l’ecografia que es realitza mentre s’injecta el sèrum. És necessària, també, la presa d’antibiòtic i d’analgèsic preventius.
 • Laparoscòpia exploradora: és una intervenció quirúrgica amb cirurgia, que es reserva a casos molt concrets, en els quals, després d’haver realitzat una histerosalpingografia, no queda clar el tipus de lesió a les trompes. Es realitza mitjançant una incisió a la zona umbilical i dues incisions a la part baixa de l’abdomen. Aquesta intervenció permet veure en directe l’estat de les trompes.

Com afecta la fertilitat d’una dona?

Si l’obstrucció de les trompes n’afecta només una de les dues, l’embaràs es pot aconseguir de manera natural, però si afecta les dues trompes, serà necessari recórrer a una tècnica de reproducció assistida al laboratori, com la fecundació in vitro. Els biòlegs del laboratori seran els encarregats de fecundar l’espermatozoide i l’òvul i, una vegada aconseguit l’embrió, el metge el dipositarà a l’úter de la futura mare.