Fertilitat en la parella: Com funciona

Quan una parella té dificultats per aconseguir el seu embaràs, parlem de problemes d’infertilitat. En alguns casos, l’embaràs s’arriba a produir, però no arriba a terme.

La majoria de les parelles en edat fèrtil aconsegueixen l’embaràs durant el primer any. Això no obstant, en algunes ocasions hi ha factors que dificulten que la gestació tingui lloc.

Aconseguir l’embaràs és més difícil del que sembla. En condicions normals, una parella en edat fèrtil que mantingui relacions de manera regular sense anticonceptius compta amb un 17 per cent de probabilitats d’aconseguir l’embaràs durant el primer mes.

Existeixen diversos factors que poden causar infertilitat en la dona. La majoria són irreversibles, però n’hi ha alguns de relacionats amb alteracions anatòmiques del cos que poden ser solucionats després d’una intervenció.

Edat

L’edat és un dels factors que més influeixen en la fertilitat d’una dona. Els actuals canvis en els estils de vida, la situació laboral o la incertesa econòmica són alguns dels factors que han provocat que moltes parelles hagin ajornat la idea de ser pares.

Factor tubari

Actualment, entre 3 i 4 de cada 10 dones amb dificultats de concebre presenten problemes d’infertilitat causats per una alteració en les trompes de Fal·lopi.

Síndrome de l’ovari poliquístic

La síndrome de l’ovari poliquístic (SOP) és un trastorn hormonal que altera l’ovulaciói fa que aquesta desaparegui en ocasions i es produeixi de manera molt irregular, cosa que dificulta que s’obtingui l’embaràs de manera natural.

Fallada ovàrica prematura

Les dones amb fallada ovàrica prematura deixen d’ovular permanentment abans dels quaranta anys. Aquesta situació es produeix, en general, perquè la reserva ovàrica —el nombre d’oòcits amb els quals compta una dona— es minimitza.

Esterilitat d’origen desconegut

En al voltant del 10 % dels casos, l’estudi bàsic d’esterilitat no mostra anomalies que probablement hi siguin presents, però que no poden ser detectades amb els mètodes actuals.

Avortaments de repetició

L’avortament espontani es defineix com la pèrdua d’un embaràs de manera natural en les primeres 20 setmanes de gestació. S’estima que la taxa d’avortaments espontanis és d’un 15 %, aproximadament, en la població general.

Fallades d’implantació

La implantació de l’embrió és un procés molt delicat que ja en els embarassos naturals costa d’aconseguir: només un de cada quatre embrions adquireix una implantació correcta a l’úter matern.

Factor masculí

La infertilitat d’origen masculí és una situació freqüent en les parelles que cerquen l’embaràs, i afecta 3 de cada 10 casos.