Al CIRH col·laborem amb centres prestigiosos i comptem amb certificacions de qualitat i premis.

El Ministeri de Sanitat i Política Social atorga al CIRH, en col·laboració amb la SEF (Societat Espanyola de Fertilitat), el premi a la qualitat pel sistema nacional de salut l’any 2015-2016.
La Societat Espanyola de Fertilitat és una societat de caràcter científic que té com a finalitat promoure els estudis sobre la fertilitat i fomentar-ne l’aplicació als problemes socials que hi tenen relació.


La investigació a la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) s’estructura en grups d’investigació, departaments, centres especials d’investigació, instituts propis i vinculats, consorcis d’investigació, serveis cientificotècnics (43) i noves empreses de base tecnològica. Consta d’un nucli principal ubicat al campus de Bellaterra, a més d’un conjunt d’instituts i centres d’investigació, centres del parc d’investigació i hospitals universitaris vinculats, que constitueixen l’Esfera UAB.


SPG, Sistemas y Procesos de Gestión, Certificación, empresa certificadora de sistemes de gestió de qualitat acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació), atorga des de 2003 certificacions de sistemes de qualitat a Espanya.


El CIRH col·labora amb ANACER, l’associació que agrupa les principals clíniques privades d’Espanya. La garantia dels serveis i les tècniques que ofereixen les clíniques d’ANACER es basa en dos principis fonamentals: el control estricte de la qualitat assistencial; l’atenció que ofereixen els nostres clínics i investigadors amb una dilatada trajectòria professional. ANACER compta amb centres de reproducció assistida a totes les comunitats autònomes.


Web Mèdic Acreditat (WMA) és el programa d’acreditació de llocs web mèdics del Col·legi de Metges de Barcelona. Mitjançant l’obtenció d’aquest segell, es garanteix als usuaris del web del CIRH que el contingut que trobaran és de confiança i de qualitat.