La vasectomia és la tècnica anticonceptiva masculina més consolidada. Mitjançant una intervenció quirúrgica senzilla, se seccionen i lliguen els conductes deferents per evitar que el semen contingui espermatozoides.

En què consisteix la vasectomia?

L’anticoncepció masculina és possible gràcies a la tècnica de la vasectomia, un mètode anticonceptiu quirúrgic que consisteix en la secció i lligadura dels conductes deferents per aconseguir que el semen ejaculat no contingui espermatozoides. És una tècnica molt consolidada que es realitza de manera ambulatòria, amb anestèsia local i en un temps aproximat d’uns 15 minuts.

Una vegada realitzada la intervenció, s’han de deixar passar unes 25 ejaculacions per realitzar els seminogrames postvasectomia, i durant aquest període és aconsellable continuar utilitzant altres mètodes anticonceptius. Després d’aquest temps, es comprova la pèrdua de fertilitat deguda a l’absència d’espermatozoides en l’ejaculació.

Quines són les conseqüències de la vasectomia?

La vasectomia és el mètode anticonceptiu masculí més fiable, atès que la conseqüència més directa serà l’esterilitat de l’home, tot i que no serà immediata. Fins i tot després de l’operació, quedaran alguns espermatozoides circulant en el líquid seminal. Per això, els dies següents serà necessari l’ús d’altres mètodes per evitar un embaràs no desitjat.

És un sistema molt definitiu, és a dir, que serà difícil revertir el tall dels conductes. Només hi ha una manera de “desfer” la vasectomia, i és una operació quirúrgica força complexa que consisteix en la repermeabilització microquirúrgica dels conductes deferents. Tot i això, existeixen altres opcions per poder solucionar la situació, com ara la fecundació in vitro amb espermatozoides obtinguts de biòpsia testicular.

Pel que fa als riscos que té, és una operació molt segura i la immensa majoria de les persones no té cap problema. No obstant això, els riscos més comuns en aquest cas són l’aparició d’hematomes i dolor testicular lleu i, rarament, les infeccions, encara que acostumen a ser molt lleus i es resolen fàcilment amb antibiòtics.

Quina probabilitat hi ha d’embaràs amb la vasectomia?

Tot i que és un mètode molt efectiu, la vasectomia no és infal·lible. Per tant, la probabilitat d’embaràs després de l’operació no és mai del 0 %. Malgrat això, si se segueixen les indicacions de l’especialista, les probabilitats d’embaràs espontani a causa de la repermeabilització espontània dels conductes deferents són mínimes.

En primer lloc, és important remarcar que la finalitat de l’operació és no permetre el pas dels espermatozoides dels testicles a la uretra. Però, després de fer-la, en continuen quedant alguns en el líquid seminal, que es preveu que s’expulsin després d’aproximadament 25 ejaculacions. Per tal que no hi hagi imprevistos, pots venir al teu metge perquè et realitzi exàmens i t’avisi quan pots deixar de fer servir mètodes anticonceptius.

Com es reverteix la vasectomia?

La vasectomia pot ser reversible. Si un home vol recuperar la fertilitat, la pot revertir mitjançant una vasovasostomia, una intervenció quirúrgica amb la qual es tornen a unir els conductes separats per una vasectomia. L’èxit d’aquesta intervenció depèn de molts factors, el principal dels quals és el temps transcorregut entre la vasectomia i la seva reversió.

A més, els homes que es vulguin sotmetre a una vasectomia poden congelar el seu semen prèviament per si en un futur el necessiten. També es poden obtenir espermatozoides d’una biòpsia testicular per a posteriors tractaments de fecundació in vitro.